اقدامات لازم برای اخذ نمایندگی

شرایط اعطاء نمایندگی: قدرت پخش خوب – اعتبار مناسب (تامین وثیقه)

قدرت پخش و فروش: فروش و بازاریابی مناسب (داشتن بازاریاب، ماشین پخش، انبار نگهداری کالا و ...).

اعتبار و شهرت خوب از جمله: توانایی سپردن وثیقه ملکی یا ضمانتنامه بانکی، یا داشتن ضامن معتبر( کارمند رسمی ).

تکمیل و ارسال فرم نمایندگی و رزومه کاری الزامی می باشد.

 

طراحی و اجرا : شرکت پرتو تبریز